Regulamin koleżeńskiej wypożyczalni analogowego sprzętu fotograficznego.

<w przygotowaniu>

 1. Wypożyczenie.
  1a. Wypożyczalnia – operator wydający sprzęt oraz podpisujący Protokół zdawczo-odbiorczy.
  1b. Wypożyczający – osoba odbierająca i zwracająca sprzęt oraz podpisująca Protokół zdawczo-odbiorczy. Odbiór, zwrot oraz podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego musi się odbywać osobiście w Warszawie.
  1c. Wypożyczenie (przekazanie sprzętu) odbywa się w sposób bezpośredni w siedzibie Wypożyczalni (lub innym, wcześniej umówionym miejscu) i jest poprzedzone rezerwacją poprzez stronę internetową RENTANAL.pl.
  1d. Wypożyczanie odbywa się za specjalne żetony zwane „kredytami” (o symbolu „kr„) w przeliczeniu 1kr = 1zł.
  Na stronie nie operujemy gotówką, nie przyjmujemy przelewów, darowizn. Kredyty można pozyskać na miejscu podczas odbioru sprzętu.
 2. Odpowiedzialność i kaucja.
  2a. Wypożyczający zobowiązany jest wpłacić kaucję (naliczaną oddzielnie za każdy wypożyczony sprzęt), która jest w całości zwracana po stwierdzeniu braku uszkodzenia sprzętu.
  2b. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt (pokrywa pełen koszt naprawy uszkodzeń).
  2c. Wypożyczający ma prawo do obejrzenia sprzętu podczas odbioru i zgłoszenie wszelkich usterek niezawartych w protokole przekazania (zgłoszone usterki zostają dopisane do protokołu).
  Po podpisaniu protokołu nie ma możliwości jego korekty.
  2d. Ewentualna naprawa odbywa się z wpłaconej kaucji. Jeśli naprawa przekracza kwotę wpłaconej kaucji, wówczas Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia brakującej sumy naprawy.
  2e. W przypadku przepadnięcia sprzętu, Wypożyczający jest zobowiązany pokrycie kwoty równej wartości sprzętu (podana na Protokole zdawczo-odbiorczym).
 3. Zwrot sprzętu.
  3a. Zwrot sprzętu powinien nastąpić najpóźniej o tej samej godzinie, o której nastąpił odbiór sprzętu (liczone od pełnej godziny „w górę”). Oddanie sprzętu z opóźnieniem skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 100zł/dobę.
  3b. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zmiany godziny zwrotu, ale musi być potwierdzona przez Wypożyczalnię (wiadomością e-mail).

 

Siedziba Wypożyczalni znajduje się w Warszawie (Stara Ochota).

Dokonując rezerwacji sprzętu na stronie RENTANAL.pl, Wypożyczający akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.